"Kościół w Polsce miał w historii wielu wybitnych biskupów. Biskup Wilhelm Pluta należy do najwybitniejszych. Mogę spokojnie powiedzieć, że niewielu takich pasterzy miała w naszych czasach Europa. Jego programy duszpasterskie, jego analizy i przemyślenia wybiegają w przyszłość, promieniują intuicją wiary i długo jeszcze będzie z nich się można uczyć duszpasterstwa nowoczesnego i skutecznego"

abp Józef Michalik, Gorzów Wlkp. 22 stycznia 2001 r.


Vademecum współpracy ludu Bożego i duszpasterza

Wydawnictwo Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej pod koniec 2009 roku wydało "Vademecum współpracy ludu Bożego i duszpasterza". Przygotowano je na podstawie maszynopisu sługi Bożego z 1974 roku. Vademecum to głównie wynik osobistych przemyśleń i doświadczeń, które biskup gorzowski przedstawił w trzech referatach w Komisji Duszpasterstwa Ogólnego Episkopatu Polski. Zawiera teologiczne podstawy apostolstwa świeckich oraz omówienie wspólnoty parafialnej i jej zespołów apostolskich. W przedmowie autor tak pisał o swym podręczniku: "Jest to pierwsza próba - mam nadzieję, że życie go poprawi i uzupełni, a może całkowicie zmieni czy też odrzuci. Chodzi jednak o rzecz ważną, trzeba więc mieć odwagę i przedstawić propozycje, choćby zostały przyjęte negatywnie". Dziś, po 36 latach od powstania Vademecum, można tu znaleźć wiele jak najbardziej aktualnych diagnoz i zaleceń.
(ks. Tomasz Gierasimczyk)


Poniżej zamieszczamy spis treści, notę redakcyjną, przedmowę i wstęp. Całość dostępna w Kurii Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej.


SPIS TREŚCI

Nota redakcyjna - s. 5
Przedmowa - s. 7
Wstęp - s. 9

Część I ogólna:
WSPÓLNOTA PARAFIALNA I JEJ ZESPOŁY APOSTOLSKIE - s. 17
Parafia jako wspólnota nadprzyrodzona i jej zespoły - s. 17
Metody pracy we wszystkich rodzajach zespołów - s. 24
Funkcje zespołów w całości życia parafialnego - s. 34
Rola duszpasterza w tworzeniu i wychowaniu zespołów apostolskich - s. 36

Część II szczegółowa:
ZESPOŁY - GRUPY APOSTOLSKIE W PARAFII - s. 41
Zespoły małżeńsko-rodzinne - s. 41
Rada katechetyczna w parafii - s. 49
Zespoły charytatywne - s. 58
Zespoły liturgiczne - s. 68
Pomocnicy Maryi - Matki Kościoła - s. 79
Zespoły młodzieżowe - s. 87
Zespoły kultywne - s. 99
Współpraca luźniejszych zespołów wiernych z duszpasterzem - s. 106

ZAKOŃCZENIE - s. 108