"Kościół w Polsce miał w historii wielu wybitnych biskupów. Biskup Wilhelm Pluta należy do najwybitniejszych. Mogę spokojnie powiedzieć, że niewielu takich pasterzy miała w naszych czasach Europa. Jego programy duszpasterskie, jego analizy i przemyślenia wybiegają w przyszłość, promieniują intuicją wiary i długo jeszcze będzie z nich się można uczyć duszpasterstwa nowoczesnego i skutecznego"

abp Józef Michalik, Gorzów Wlkp. 22 stycznia 2001 r.


PRZEDMOWA

Niniejszy podręcznik jest wynikiem osobistych przemyśleń i doświadczenia duszpasterskiego, które przedstawiłem w trzech referatach w Komisji Duszpasterstwa Ogólnego Episkopatu Polski, oraz korekty pierwszego schematu, jaki napisał po tych referatach i dyskusji Ks. Prałat Dr Kocyłowski.

Podręcznik ten w niektórych partiach korzysta (niekiedy dosłownie) ze schematu Ks. Prałata Kocyłowskiego, ale zasadniczo jest zrealizowaniem planu i koncepcji osobistych.

Jest to pierwsza próba - mam nadzieję, że życie go poprawi i uzupełni, a może i całkowicie zmieni czy też odrzuci. Chodzi jednak o rzecz ważną, trzeba więc mieć odwagę i przedstawić propozycje, choćby zostały przyjęte negatywnie.


Gorzów Wielkopolski,
dnia 10 września 1973 r.
/-/ + Wilhelm Pluta,
BISKUP GORZOWSKI