"Kościół w Polsce miał w historii wielu wybitnych biskupów. Biskup Wilhelm Pluta należy do najwybitniejszych. Mogę spokojnie powiedzieć, że niewielu takich pasterzy miała w naszych czasach Europa. Jego programy duszpasterskie, jego analizy i przemyślenia wybiegają w przyszłość, promieniują intuicją wiary i długo jeszcze będzie z nich się można uczyć duszpasterstwa nowoczesnego i skutecznego"

abp Józef Michalik, Gorzów Wlkp. 22 stycznia 2001 r.


Pic 1

Daty najważniejszych wydarzeń z życia bp Wilhelma Pluty.

9 stycznia 1910 roku - Wilhelm Pluta przychodzi na świat w Kochłowicach k. Katowic jak syn Piotra i Agnieszki

13 stycznia 1910 roku - otrzymuje sakrament chrztu św.

1 kwietnia 1916 roku - rozpoczyna naukę w szkole podstawowej w Turzokolonii

1920 rok - I Komunia św.

1923 rok - otrzymuje sakrament bierzmowania z rąk bp Augusta Hlonda

1929 rok - wstępuje do Seminarium Śląskiego

24 czerwca 1934 roku - święcenia kapłańskie przyjęte z rąk katowickiego biskupa pomocniczego Teofila Bromboszcza

27 czerwca 1934 roku - Msza św. prymicyjna w kościele parafialnym w Kochłowicach

22 czerwca 1935 roku - otrzymuje magisterium z teologii na Uniwersytecie Jagielońskim

8 września 1939 roku - zostaje mianowany wikariuszem parafii pw. Świętej Trójcy w Kochłowicach

1940 rok - wikariusz w parafii pw. św. Antoniego w Chorzowie

1942 rok - administrator parafii w Leszczynie

1945 rok - administrator parafii w Nowej Wsi-Wirku

1946 rok - administrator parafii w Koszęcinie

1947 rok - obrona pracy doktorskiej na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

1948 rok - proboszcz w parafii pw. św. Mikołaja w Lublińcu

1951 rok - administrator w parafii pw. św. Józefa w Katowicach-Załężu

4 lipca 1958 roku - papież Pius XII mianuje księdza dra Wilhelma Plutę biskupem Ordynariatu Gorzowskiego

7 września 1958 roku - święcenia biskupie z rąk prymasa Polski ks. kard. Stefana Wyszyńskiego

11 października 1962 roku - rozpoczęcie II Watykańskiego Soboru Powszechnego

23 czerwca 1972 roku - otrzymuje bullę Ojca ŚwiętegoPawła VI Episcoporum Poloniae coetus z nominacją bp Wilhelma Pluty na biskupa nowo utworzonej diecezji gorzowskiej

3 września 1972 roku - ingres do katedry gorzowskiej

22 stycznia 1986 rok - śmiertelny wypadek samochodowy w Przetocznicy k. Krosna Odrz.