"Kościół w Polsce miał w historii wielu wybitnych biskupów. Biskup Wilhelm Pluta należy do najwybitniejszych. Mogę spokojnie powiedzieć, że niewielu takich pasterzy miała w naszych czasach Europa. Jego programy duszpasterskie, jego analizy i przemyślenia wybiegają w przyszłość, promieniują intuicją wiary i długo jeszcze będzie z nich się można uczyć duszpasterstwa nowoczesnego i skutecznego"

abp Józef Michalik, Gorzów Wlkp. 22 stycznia 2001 r.


NOTA REDAKCYJNA

Niniejsze wydanie drukiem "Vademecum współpracy ludu Bożego i duszpasterza" zostało przygotowane na podstawie maszynopisu dzieła wypracowanego przez bpa dra Wilhelma Plutę w Gorzowie Wielkopolskim w 1974 roku, a przechowywanego w zbiorach Archiwum Diecezjalnego w Zielonej Górze. Zawartość publikacji pozostaje wierna oryginałowi - tak w zakresie treści, jak i przenikającego nauki, zapisy, uwagi, zalecenia i spostrzeżenia przesłania.

Ze względu na dość odległy czas pomiędzy powstaniem "Vademecum" a jego wydaniem konieczne okazało się wprowadzenie niezbędnych przed drukiem zabiegów redakcyjnych, w efekcie których tekst o nieco skomplikowanej składni i specyficznej stylistyce stał się bardziej przejrzysty. W tym celu: zrezygnowano z nadmiernej ilości podkreśleń i wprowadzono w ich miejsce - jeśli treść tego wymagała - wytłuszczenia bądź zapis wyróżnionym drukiem; naniesione wewnątrz tekstu uwagi Autora (zarówno merytoryczne, jak i emocjonalne, a wynikające z duszpasterskiej troski) przeniesiono do przypisów, podobnie informacje (niezmienione w zapisie) o wykorzystanych źródłach; rozwinięto - będące z dużą dozą prawdopodobieństwa wynikiem oszczędności czasu - skróty utrudniające percepcję treści, np.: duszp. (w duszpasterz lub duszpasterski); uaktualniono pisownię (zgodnie z obowiązującymi współcześnie Zasadami pisowni słownictwa religijnego, Tarnów 2005, opracowanymi przez Komisję Języka Religijnego Rady Języka Polskiego przy PAN), a także zweryfikowano interpunkcję. Szczególnej troski wymagała charakterystyczna dla Autora składnia, która nie ułatwiała odbioru tekstu. Niemniej, ingerencję w nią ograniczono do niezbędnego minimum, jako że kształt składni jest jedną z cech idiolektu autora.

Wszelkie związane z tekstem głównym uwagi redakcyjne, w zasadzie objaśnienia zakresu semantycznego niektórych wyrazów, zamieszczone zostały w przypisach, w tzw. nawiasach kwadratowych. Praca nad niniejszym wydaniem jest pierwszą próbą przygotowania do druku i edycji dzieł wybranych Sługi Bożego Wilhelma Pluty.

Prof. nadzw. dr hab. Elżbieta Skorupska-Raczyńska
Katedra Języka i Komunikacji Religijnej
(Wydział Teologiczny US)