"Kościół w Polsce miał w historii wielu wybitnych biskupów. Biskup Wilhelm Pluta należy do najwybitniejszych. Mogę spokojnie powiedzieć, że niewielu takich pasterzy miała w naszych czasach Europa. Jego programy duszpasterskie, jego analizy i przemyślenia wybiegają w przyszłość, promieniują intuicją wiary i długo jeszcze będzie z nich się można uczyć duszpasterstwa nowoczesnego i skutecznego"

abp Józef Michalik, Gorzów Wlkp. 22 stycznia 2001 r.


Pic 3

MODLITWA O BEATYFIKACJĘ

Wszechmogący Wieczny Boże w Trójcy Jedyny, prosimy Ciebie wynieś na ołtarze Sługę Twojego Biskupa Wilhelma Plutę, który przez sposób swego życia przypomniał wiernemu Ludowi Dobrego Pasterza Jezusa Chrystusa zatroskanego o zbawienie ludzi i zostawił nam wzór miłości do Bogarodzicy i Świętych Pańskich. Niech przykład Jego miłości z Ciebie Boże czerpanej i w Tobie dawanej bliźnim, będzie światłem dla nas i następnych pokoleń. Za wstawiennictwem Sługi Twego Biskupa Wilhelma Pluty udziel mi łaski ......, o którą Cię pokornie proszę. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Ojcze nasz
Zdrowaś Maryjo
Chwała Ojcu


MODLITWA KAPŁAŃSKA BP WILHELMA PLUTY

Panie Jezu, odwieczny Kapłanie całej ludzkości WYZNAJĘ,
że i mnie do swego kapłaństwa od wieków powołałeś,
że i mnie do swego kapłaństwa w czasie przewidzianym przygotowałeś,
że i mnie władz swego kapłaństwa udzieliłeś,
Kiedy to było, ile już lat mego życia upłynęło?
DZIĘKUJĘ Ci, że i za mnie się modliłeś,
abym i ja w ciemnościach życia Ci uwierzył,
abym i ja w cierpieniach Ci ufał,
abym i ja w osamotnieniu Ciebie kochał.
OBIECUJĘ w całej miłości ku Tobie
odważnie głosić Twoją prawdę, święcie odnawiać Twoją ofiarę,
gorliwie rozdzielać Twoje łaski, całym sobą świadczyć o Tobie,
aby ludzie na ziemi byli dobrzy, święci, a w niebie radowali się Tobą na wieki.
IDĘ codziennie na nowo na drogę powołania, z odwagą i ufnością,
bo ze sercem uradowanym Tobą,
bo z oczyma oświeconymi Tobą,
bo z rękoma ubogaconymi Tobą.
PROSZĘ Cię więc - codziennie na nowo bądź ze mną,
działaj przeze mnie, dawaj Siebie światu i mnie.
NADE WSZYSTKO NAUCZ MNIE skupienia - modlitwy
ofiary - miłości ku Tobie.