"Kościół w Polsce miał w historii wielu wybitnych biskupów. Biskup Wilhelm Pluta należy do najwybitniejszych. Mogę spokojnie powiedzieć, że niewielu takich pasterzy miała w naszych czasach Europa. Jego programy duszpasterskie, jego analizy i przemyślenia wybiegają w przyszłość, promieniują intuicją wiary i długo jeszcze będzie z nich się można uczyć duszpasterstwa nowoczesnego i skutecznego"

abp Józef Michalik, Gorzów Wlkp. 22 stycznia 2001 r.


BISKUPI NA SESJI RADY MIASTA W GORZOWIE

Bp Stefan Regmunt i bp Paweł Socha wezmą udział w zaplanowanej na 4 listopada uroczystej sesji Rady Miasta w Gorzowie Wlkp. Podczas sesji radni mają ogłosić bp. Wilhelma Plutę patronem miasta.Sesja odbędzie się w sali Biblioteki Wojewódzkiej w Gorzowie Wlkp. o godz. 14.00.

Ogłoszenie patronatu bp. Wilhelma Pluty nad Gorzowem to projekt oddolny. Zrodził się jako inicjatywa obywatelska, a poparło go ponad 5 tys. mieszkańców Gorzowa.

Wilhelm Pluta urodził się 9 strycznia 1910 r. w Kochłowicach na Śląsku. W 1934 r. otrzymał święcenia kapłańskie. Pracował najpierw jako katecheta, a potem wikariusz i proboszcz w parafiach na Śląsku. Kontynuował także prace naukową, co uwieńczył doktoratem z teologii uzyskanym w 1947 r. na Uniwersytecie Jagiellońskim. 4 lipca 1958 r. papież Pius XII mianował go biskupem i powierzył mu rządy pasterskie w ordynariacie gorzowskim. Był uczestnikiem Soboru Watykańskiego II, aktywnie brał również udział w pracach Konferencji Episkopatu Polski. Jako biskup diecezjalny kładł nacisk na potrzebę solidnej formacji duchowieństwa. Dostrzegał jednocześnie i promował aktywne zaangażowanie wiernych świeckich w życie Kościoła. Zginął w wypadku samochodowym 22 stycznia 1986 r. W styczniu 2002 r. rozpoczął się jego proces beatyfikacyjny. Jego następca na gorzowskiej stolicy biskupiej, obecny Metropolita Przemyski i Przwodniczący Konferencji Episkopatu Polski, abp Józef Michalik, w nastepujących słowach scharakteryzował postać bp. W. Pluty: "Kościół w Polsce miał w historii wielu wybitnych biskupów. Biskup Wilhelm Pluta należy do najwybitniejszych. Mogę spokojnie powiedzieć, że niewielu takich pasterzy miała w naszych czasach Europa. Jego programy duszpasterskie, jego analizy i przemyślenia wybiegają w przyszłość, promieniują intuicją wiary i długo jeszcze będzie z nich się można uczyć duszpasterstwa nowoczesnego i skutecznego".

Ks. Andrzej Sapieha

Archiwum:

Bp Pluta patronem Gorzowa Wlkp.? - lipiec 2010

Aneksy wydane - kwiecien 2010

Kolokwium o Pasterzu - marzec 2010

Setna rocznica i rozpoczecie synodu - styczeń 2010