"Kościół w Polsce miał w historii wielu wybitnych biskupów. Biskup Wilhelm Pluta należy do najwybitniejszych. Mogę spokojnie powiedzieć, że niewielu takich pasterzy miała w naszych czasach Europa. Jego programy duszpasterskie, jego analizy i przemyślenia wybiegają w przyszłość, promieniują intuicją wiary i długo jeszcze będzie z nich się można uczyć duszpasterstwa nowoczesnego i skutecznego"

abp Józef Michalik, Gorzów Wlkp. 22 stycznia 2001 r.


TRÓJGŁOS O PASTERZU

Kolokwium poświęcone myśli bp. Wilhelma Pluty zorganizowało 3 marca Wyższe Seminarium Duchowne w Paradyżu.Spotkanie objęło trzy wykłady i dyskusję. Jako pierwszy wystąpił Marek Jurek, były marszałek Sejmu, który przedstawił swój komentarz do niedawno wznowionej "Ascetyki dla świeckich" autorstwa bp. Pluty. - Znajdujemy tu kontynuację klasycznej ascetyki jako drogi uświęcenia - mówił wskazując, że asceza według bp. Pluty to nie odosobnienie od świata, lecz przygotowanie do czynnej miłości i odpowiedzialności za Kościół i świat przez radykalne świadectwo wiary we współczesnej kulturze bez Boga.

W kolejnym referacie ks. dr Mirosław Kawczyński z archidiecezji lubelskiej omówił duchowość kapłana diecezjalnego w świetle nauczania sługi Bożego. Ma ona wyrastać z głębokiego związku Chrystusem i Kościołem oraz owocować rozwijającym się życiem wewnętrznym i miłością pasterską.

Na zakończenie bp Paweł Socha, wieloletni współpracownik sługi Bożego przedstawił wizję duszpasterską bp. Pluty. Jako jej priorytety wskazał formację alumnów i kapłanów, duszpasterstwo małżeństw i rodzin, prowadzenie parafialnych grup modlitewnych, ewangelizacyjnych i charytatywnych oraz formację świeckich, którzy razem z duszpasterzami prowadzić będą dzieło ewangelizacji. Bp Socha przypomniał też ogromną wiedzę, oczytanie i znajomość międzynarodowej teologii bp. Pluty oraz jego nowatorstwo w wielu dziedzinach duszpasterstwa, a także osobisty przykład świętości.

Tekst i zdjęcia: Ks. Tomasz Gierasimczyk, Gość Niedzielny 10/2010